UniSas

Säkerhetssluss

Tillträdeskontroll

UniSas är en skärmad säkerhetssluss konstruerat för att filtrera och skydda personal som arbetar vid alla typer av säkerhetslokaler och i områden där värdefulla data eller objekt förvaras.

UniSas spärrdörrar medger bara att en enda person går in eller ut.

Användaren går in genom den första dörren, som måste låsas bakom personen innan den andra dörren öppnas för tillträde till den säkrade zonen.

Skyddsnivå

SS-EN 1522 skottsäkerhet.

SS-EN 1627 manuell angreppssäkerhet upp till nivå FB6.

SS-EN 1627 manuell angreppssäkerhet upp till nivå RC5.

Öppning

Manuell öppning med elektrisk låsning.

Konstruktion

Gunnebos patenterade aluminiumsektion, säkerhetspanel i massivt eller laminerad glas och säkerhetslås.

image image

Specifikationer

Key Specifications

  • Detektion: Enpersonsavkänning.
  • Flödeshastighet: Upp till 5 personer per minut.
  • Identifieringssätt: Anropsknapp, kortläsare, biometri.