Vertera

​Automatisk sedelhanteringsmaskin med äkthetskontroll

Vertera är en robust sedelhanteringsmaskin med hög kapacitet för sedelhantering.

Vertera är designad för att fungera felfritt – till och med när sedlarna är av mycket dålig kvalitet – genom en jämn och oavbruten bana där sedlarna matas in med långsidan först.

För att garantera precisionen har Vertera den optimala kombinationen av sensorer för sedelhantering.

Vertera sedelhanteringsmaskin är designad så att kassörerna på effektivaste sätt ska kunna hantera kontantinsättningar och kontantuttag.

Med sin höga kapacitet för sedelhantering och sin inbyggda intelligens som möjliggör automatisk korrigering utan kassörens ingripande är Vertera en idealisk lösning som kan användas vid såväl en som flera arbetsstationer.

Med sin kompakta och flexibla design passar Vertera smidigt in på arbetsplatsen vare sig kassapersonalen har en stående eller sittande arbetsplats.

- Kortare väntetid för kunden

- Kassörens arbete effektiviseras

- Minskning av monotona och repetitiva arbetsuppgifter

- Minskad risk för förslitningsskador

- Manuell äkthetskontroll av sedlar undviks

- Flera säkerhetsalternativ

- Ergonomisk design för placering under disk – expertdesignad för kassör-/kundmiljöFull uppsättning avancerade sensorer för detektering och äkthetskontroll, kan uppgraderas

- Minimal utbildningstid krävs

- Testad och certifierad

image

Specifikationer

Key Specifications

  • Certifiering: Kan fås i enlighet med UL 291 alternativt CEN (WG) III. Även sockel certifierad enligt CENIII.
  • Kapacitet: 6 alternativt 8 sedelmoduler. 600 sedlar/modul (max 4 800 sedlar).