Entrésäkerhet

Entrélösningar som ger dig kontroll över besökares flöde till, från och kring en plats.

Entrésäkerhet

Rotationsgrindar
Säkerhetsgrindar för flygplats
Säkerhetssluss
Vändkors
Speed gates
Svänggrindar
Entrégrindar
Biljettspärr