Biljettspärr

Snabba på passagerarflödet med snabb och säker biljettkontroll

Gunnebos biljettspärrar för tunnelbana, buss och tåg minskar fördröjningarna och säkerställer att resenärernas biljetter valideras snabbt och korrekt.

Förbättra passagerarrörligheten

Snabb hantering gör att passagerare med giltig biljett snabbt och smidigt kan ta sig från A till B – utan fördröjningar.

Optimera biljettköp och validering

Gunnebos biljettspärrar läser av flera olika biljettyper som bl.a. kontaktlösa smartkort och biljetter med magnetremsa – ett effektivt, automatiserat system för biljettkontroll.

Förbättra säkerheten och skydda intäkterna

Integrerad personavkänning förhindrar resenärer utan biljett från att smita igenom biljettspärrarna och resa gratis.

Anslut till andra transportsystem

Koppla samman flera biljettsystem från andra kollektivtrafiknät för att minska restiden och öka komforten för resenärerna.

Minska underhållet och förbättra prestandan

Med högeffektiv drift, minimalt servicebehov och låga driftkostnader skyddar Gunnebos biljettspärrar din kapitalinvestering och håller nere framtida driftkostnader.