Bankfack

Gunnebo erbjuder bankfack med självbetjäningslösningar, förbättrad hantering och traditionella bankfackskolumner för bankvalv.

Automatiska bankfack

Öka lönsamheten från dina bankfack

Gunnebos automatiska självbetjäningssystem för bankfack genererar nya intäkter och minskar driftkostnaderna.
 

Generera kunder

Skapa en ny, smidig tjänst med ett system som ger dina kunder tillgång till sina bankfack när det passar dem.

Öka intäkterna

Tjänsten är så bekväm att du kan ta ut en högre hyra per fack eller börja ta ut en avgift för varje gång en kund använder sitt bankfack.
 

Minska back office-administrationen

Frigör personalens tid med ett automatiserat bankfackssystem som inte kräver att en medarbetare följer med kunden in i ett valv. Det administrativa arbetet minskar till följd av en enkel användarregistreringsprocess och automatiserad betalning.

Optimera hanteringen av bankfack

Med programvaran SafeControl, har personalen tillgång till detaljerad information om tillgängliga bankfack, vilket gör hanteringen av kunder snabb och enkel. Centralt har du tillgång till värdefull information om kapacitetsutnyttjande och realtidsövervakning av bankfackens status. Ett centraliserat, enhetligt system hjälper till att optimera viktiga processer såsom arkivering av hyreskontrakt, internrevisioner, intern rapportering och finansiella analyser.

Utnyttja utrymmet maximalt

Med en automatiserad tjänst behöver kunderna inte gå in i ett valv. Du kan installera dina bankfack så att de är placerade närmare varandra och minska kostnaderna för kontorsytor. Det står dig även fritt att installera bankfack i billigare kontorsutrymmen som t.ex. en källare, eftersom skåpen automatiskt kan transporteras till en kundterminal på en annan våning i byggnaden.

 

Traditionella bankfack

Bankfackskolumner för valv och kassaskåp

Gunnebos bankfack erbjuder säker förvaring av kundernas värdeföremål.

 

Stort utbud av storlekar

Välj bland många olika bankfackshöjder och pelarbredder för att skapa den bankfackspelare som bäst passar din kunds behov.
 

Anpassningsbar

Välj en design som passar dig – rostfritt eller med målad finish.
 

Flexibilitet

Installera Gunnebos bankfackspelare i ett valv, ett kassaskåp eller som en fristående enhet.